Voluntary Excess : (Syarat, Caruman & Cara Mohon)

imej cover Voluntary Excess

Artikel ini akan menerangkan cara permohonan Voluntary Excess (VE) menggunakan i-akaun majikan anda jika anda adalah ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

Apa Itu Voluntary Excess

Pernahkah anda terlupa bahawa polisi anda mengandungi peruntukan “Lebihan” sehingga anda pergi untuk memperbaharui insurans auto anda?

Jadi, apakah  maksud voluntary excess dari segi insurans auto anda?

Walaupun ia bukan salah anda, anda masih perlu membayar lebihan ini apabila memfailkan tuntutan insurans di bawah insurans auto anda.

Biasanya, kerosakan akibat kebakaran, letupan, kecurian, pencurian, kerosakan pihak ketiga, atau tuntutan tanggungjawab pihak ketiga tidak dilindungi oleh kelebihan ini.

Ambil kes apabila anda membelanjakan tambahan RM500 untuk polisi insurans.

Jika anda mengalami kemalangan dan perlu memfailkan tuntutan untuk membayar pembaikan kereta bernilai RM2,000 (voluntary excess car insurance), anda perlu membayar lebihan RM500, dengan syarikat insurans meliputi baki RM1,500.

Walau bagaimanapun, anda tidak layak untuk memfailkan tuntutan jika kos pembaikan adalah kurang daripada RM500.

Syarat Kelayakan Permohonan Voluntary Excess

Permohonan VE boleh difailkan oleh:

 • Semua ahli KWSP (termasuk warganegara dan bukan warganegara) di bawah umur 75 tahun.
 • Setiap majikan mendaftar dengan KWSP.

Berapakah Potongan Caruman Maksimal Yang Boleh Dimohon Oleh Pekerja

Contoh di bawah menunjukkan peratusan (%) potongan caruman maksimum yang boleh digunakan untuk VE (Saham Pekerja):

Upah (A)Kadar Berkanun Semasa (B)Voluntary Excess Khas (C)Peratusan (%) maksima VE (Syer Pekerja) yang dibenarkan (A) – (B) – (C)
100%9%2%89%

Walau bagaimanapun, dasar potongan gaji setiap majikan akan mempengaruhi kadar sebenar.

Bagaimanakah Proses Pengendalian Permohonan Voluntary Excess

Berikut adalah prosedur untuk mengendalikan permintaan pendaftaran VE untuk saham pekerja:

 • Borang KWSP 17A (AHL) dan KWSP 18A (AHL) – Permohonan Pendaftaran / Pembatalan Caruman Melebihi Kadar Berkanun (Bahagian Pekerja) – perlu dilengkapkan oleh ahli dan boleh didapati di laman web rasmi KWSP di https://www.kwsp.gov.my/.
 • Ahli mesti menyediakan borang kepada majikan, dan majikan mesti menggunakan i-Akaun untuk menjamin data permohonan pemohon (Majikan).
 • Majikan mesti mengekalkan borang sebagai sebahagian daripada rekodnya (tidak perlu dikemukakan kepada KWSP).

Cara Permohonan Voluntary Excess

Proses memohon mencarum melebihi Kadar Berkanun (VE) melalui i-Akaun (Majikan) adalah seperti berikut:

1. AKSES i-AKAUN (MAJIKAN)

 • Selepas memasukkan ID pengguna dan kata laluan anda, klik Seterusnya dan Log masuk.

2. PENGHANTARAN LEBIHAN SUKARELA (VE) Hanya “Pentadbir” yang mempunyai akses.

 • Pilih LEBIHAN SUKARELA di bawah OTHER (VE)
 • Klik APLIKASI BERKAITAN
 • Majikan perlu memastikan pekerja yang ingin membuat caruman melebihi kadar berkanun syer pekerja melengkapkan Borang KWSP17A(AHL)/KWSP18A(AHL) sebelum memasukkan maklumat mereka ke dalam sistem. Pilih OK.

3. PILIH JENIS APLIKASI

 • Bahagian Pekerja > Jenis Permohonan Lebihan Sukarela > Jenis Permohonan > Klik Berikut untuk menghantar borang kosong atau salinan penyata sumbangan terdahulu.

4. TAMBAH PEKERJA

 • Tambah Pekerja dengan mengklik.
 • Masukkan data selepas memilih kriteria carian.
 • Tekan Carian.
 • Pilih Tambah.

5. MESEJ DIOPTIMUMKAN Jika ahli yang dikunci masuk tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran VE

 • Oleh kerana maklumat lapuk, warganegara Malaysia yang berumur 14 tahun ke atas dan di bawah umur 75 tahun tidak diterima (tarikh lahir). Beritahu kakitangan untuk mengemaskini maklumat di kaunter KWSP berhampiran.
 • Berumur 75 tahun ke atas, ahli keluarga warganegara Malaysia dan bukan warganegara tidak perlu mencarum, oleh itu mereka tidak boleh mendaftar untuk VE.

6. PILIH JENIS APLIKASI

 • Untuk mendaftar VE bagi Saham Pekerja, klik Pendaftaran.

7. KUNCI UNTUK ENTRI DATA

 • Majikan mesti memasukkan Kadar Tambahan Saham Pekerja Baru (%) semasa pendaftaran.
  Kadar Tambahan Baru (%) untuk Pembatalan akan menunjukkan 0%.
 • Pilih Bulan Gaji Berkesan. Hanya bulan semasa dan dua bulan berikutnya boleh dilihat pada bulan tersebut.
 • Majikan boleh menggunakan kotak yang diberikan untuk mengunci Kadar Tambahan Saham Pekerja Baru (%) untuk semua pekerja pada kadar yang sama.
 • Walau bagaimanapun, walaupun pekerja memilih untuk membatalkan, sistem masih akan mengemas kini semua pekerja lain secara automatik pada kadar yang sama.
 • Permohonan pendaftaran dan pembatalan hendaklah dihantar dalam pakej berasingan.
 • Majikan boleh mengunci Bulan Gaji Berkesan dengan memasukkan bulan yang sama untuk semua pekerja dalam kotak yang dibekalkan.
 • Semua pekerja akan dikemas kini secara automatik oleh sistem dengan Bulan Gaji Efektif yang sama.

8. PENGHANTARAN APLIKASI

 • Berdasarkan Bulan Gaji Efektif (MM/YYYY) yang dipilih, Bulan Caruman Berkesan ditentukan. Untuk menghantar permohonan, klik Seterusnya.
 • Untuk mengalih keluar pekerja yang dikunci secara tidak adil oleh majikan mereka, klik simbol tersebut.
 • Untuk mengalih keluar semua data yang dikunci, klik Set Semula.
 • Untuk penyerahan permohonan VE seterusnya, pilih Simpan sebagai Draf.
 • Untuk kembali ke skrin sebelumnya, klik Kembali.

9. SIJIL DARIPADA MAJIKAN

 • Sahkan majikan dengan tanda semak. Tekan “Hantar.”

10. RINGKASAN

 • Muat turun pemberitahuan dengan mengklik.
 • Menghantar pemberitahuan dengan status

FAQ

Adakah ahli yang bekerja sendiri boleh memohon Voluntary Excess

Tidak boleh. Walau bagaimanapun, ahli yang bekerja sendiri boleh mencarum secara
sukarela.