Tempoh Matang Insurans

imej cover Tempoh Matang Insurans

Tempoh matang insurans adalah masa di mana polisi insurans mencapai akhir tempoh pembayaran dan pelan perlindungan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas faedah tempoh matang insurans, meliputi senarai tempoh matang untuk polisi insurans seperti term policy, endowment policy, dan whole life policy.

Selain itu, artikel ini juga akan membahas prosedur tuntutan kematangan tempoh insurans.

Faedah Tempoh Matang Insurans

imej contoh tempoh matang insurans prudential
imej contoh tempoh matang insurans prudential

Terdapat beberapa perkara yang saya tahu tentang Tempoh Matang Insuran yakni,

  • Dasar ini berkuat kuasa dan boleh digunakan selepas xx hari
  • Wang boleh ditarik balik apabila polisi matang
  • Tempoh polisi berkuat kuasa dan peserta dilindungi

Seseorang mungkin mengatakan bahawa peringkat matang ini menandakan berakhirnya perlindungan peserta di bawah dasar tersebut.

Terdapat beberapa ejen Takaful seperti (tempoh matang insurans great eastern / tempoh matang insurans aia) yang membaca teks dengan tidak betul dan berfikir, “Polisi kad perubatan untuk anak anda mempunyai masa matang 22 tahun.

Pengeluaran tunai dibenarkan selepas tempoh matang. Bukan yang terbaik, bukan? Oleh kerana wang tunai tidak boleh ditarik balik, tempoh matang tidak memberi kesan kepada kerugian.

Malah, ia berisiko jika kanak-kanak mempunyai keadaan yang mengancam nyawa seperti asma atau ekzema semasa polisi masih berkuat kuasa.

Anak muda mesti membeli polisi kad perubatan baru selepas tempoh matang. Keadaan atau penyakit sedia ada yang wujud sebelum polisi dibeli tidak dilindungi oleh polisi baharu.

Ini menunjukkan bahawa perlindungan kad perubatan baru tidak akan meliputi harga rawatan jika dia dimasukkan ke hospital kerana asma.

Senarai Tempoh Matang Insurans

Anda harus sedar bahawa terdapat tiga jenis polisi takaful yang berbeza: endowmen, sepanjang hayat, dan tempoh, sebelum kita bercakap mengenai masa matang takaful.

Bentuk dasar mana yang paling sesuai dengan keperluan dan keupayaan anda adalah pilihan anda.

1. Term Policy

Di sini, perkataan “tempoh” dimaksudkan. Peserta yang mempunyai belanjawan yang ketat akan mendapat banyak manfaat daripada dasar ini.

Objektif utama dasar istilah adalah perlindungan pendapatan tinggi dalam tempoh masa yang panjang, jadi ia mestilah berpatutan.

Dasar ini, bagaimanapun, tidak mempunyai nilai tunai. Produk insurans bertempoh hanya menawarkan perlindungan untuk kehidupan, pendapatan anda, dan sokongan kewangan sekiranya berlaku kematian anda atau ketidakupayaan menyeluruh dan kekal.

Biasanya, tempoh opsyen diberikan selama 5, 10, atau 20 tahun. Selepas masa ini, anda tidak akan mendapat apa-apa secara tunai.

Wang anda akan digunakan, mengikut kontrak takaful, iaitu tabarru’ (sedekah), untuk membantu mereka yang malang.

Kedua-dua peserta yang baru dalam takaful dan mereka yang ingin meningkatkan perlindungan pendapatan boleh menggunakan strategi takaful ini.

2. Endowment Policy

Peserta dalam insurans endowmen takaful dijamin pulangan tunai selepas tempoh matang. Peserta secara rutin boleh menyumbang selama sepuluh, dua puluh, atau bahkan tujuh puluh tahun.

Peserta atau waris akan mendapat wang pampasan jika berlaku bencana semasa tempoh sumbangan.

Apabila tiada apa-apa berlaku sehingga matang, peserta akan menerima sejumlah wang yang dipanggil sebagai nilai tunai terkumpul.

Untuk polisi ini, anda boleh menambah rider atau faedah tambahan dalam bentuk kad perubatan. Takaful Ikhlas Saving Prime merupakan salah satu contoh produk takaful jenis ini.

Sumbangan maksimum untuk produk ini adalah sehingga umur 75 tahun, dan tujuannya adalah untuk memberikan nilai kematangan atau nilai tunai sekurang-kurangnya selepas 5 tahun sumbangan.

Pelanggan yang mengetengahkan manfaat penjimatan kos takaful akan mendapati insurans seperti ini sangat boleh diterima.

Pelanggan memilih dasar ini untuk menjimatkan wang tidak salah, walaupun pada hakikatnya ia tidak tepat.

3. Whole Life Policy

Perlindungan dijanjikan di bawah polisi ini sehingga peserta menjadi 100. Walaupun fakta bahawa beberapa orang sebenarnya boleh hidup hingga usia itu. Peserta di bawah peraturan seperti ini biasanya tidak dibenarkan menyumbang untuk seketika.

Oleh kerana objektif dasar sepanjang hayat adalah untuk membayar nilai kematangan secara tunai kepada peserta, Peserta sering menggunakan strategi takaful ini sebagai cara untuk menjimatkan wang.

Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tujuan nilai tunai adalah untuk mengimbangi kos takaful supaya ia dapat dikurangkan kerana kos akan meningkat seiring peningkatan umur peserta.

Terutama jika insurans ini termasuk faedah tambahan atau penunggang, kad perubatan sedemikian dan pengecualian sumbangan.

Prosedur Tuntutan Kematangan Tempoh Insurans

Sekiranya pemegang polisi masih hidup pada akhir tempoh kontrak untuk polisi insurans hayat endowmen, syarikat mesti membayar balik jumlah yang dijamin.

Penyedia insurans sering akan menghubungi pemegang polisi mengenai endowmen jika tempoh matang telah berlalu dan mengarahkan mereka untuk melengkapkan langkah-langkah berikutnya.

  1. Syarikat akan menyediakan pemegang polisi dengan borang pengenalan, berdiri sendiri, dan pelepasan untuk dilengkapkan. Anda mesti menghantar dokumen dan kontrak polisi insurans kembali kepada syarikat.
  2. Apabila pemegang polisi adalah individu yang namanya didaftarkan dalam insurans, dokumen lengkap diperlukan. Rekod-rekod tersebut terdiri daripada baucar pelepasan penuh, bukti umur dan bukti kehidupan. Kertas dasar mesti dibentangkan dengan setiap dokumen sokongan ini.
  3. Apabila pemegang polisi bukan orang yang diinsuranskan, surat penyerahan hak dan penjelasan ringkas mesti dikemukakan. Pihak yang diinsuranskan tidak boleh menandatangani sijil kendiri, menurut kenyataan itu.

Apabila tempoh matang insurans telah luput, polisi insurans hayat endowmen biasanya menawarkan pilihan. Berikut adalah penyelesaian tipikal yang boleh digunakan oleh pemegang polisi:

  • wang yang diterima apabila wang tunai matang.
  • Hasil daripada kematangan berubah menjadi kehidupan atau anuiti tetap.
  • Selaras dengan terma dan syarat yang ditetapkan oleh penyedia insurans, hasil matang dikekalkan sebagai deposit.
  • Keluarkan pendapatan dari akaun bank yang matang secara beransur-ansur selama beberapa tahun dan menerima faedah.

Originally posted 2023-04-01 21:49:59.