Sistem Insurans Pekerjaan

imej cover Sistem Insurans Pekerjaan

Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) – Pada 1 Januari 2018, Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) telah dilancarkan untuk memulihkan kehilangan pendapatan bagi Orang Yang Diinsuranskan (OB).

Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan akan memberi bantuan penggajian semula kepada OB yang mengemukakan permohonan SIP (ESO).

OBs diperlukan untuk mendaftar dengan MyFutureJobs sebagai sebahagian daripada proses carian kerja, dan OB akan dipadankan dengan bukaan yang sesuai.

OB juga boleh memutuskan untuk mendaftar dalam latihan kemahiran sebagai sebahagian daripada program pasaran buruh aktif SIP semasa mereka mencari kerja atau selepas memulakan pekerjaan baru.

Apa Itu SIP

SIP adalah sistem untuk melindungi pekerjaan anda yang menawarkan maklumat mengenai pasaran buruh, perkhidmatan pekerjaan, dan insurans (LMI).

Anda boleh memohon Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) PERKESO, juga dikenali sebagai Sistem Insurans Pekerja, jika anda kehilangan pekerjaan bermula pada 1 Januari 2018. (EIS).

Program pekerjaan semula dan bantuan kewangan jangka pendek ditawarkan oleh SIP. Melalui inisiatif ini, bantuan tunai segera berjumlah RM600 akan disediakan tujuh hari selepas pengesahan kehilangan pekerjaan (maksimum 3 bulan).

Kecuali mereka yang kehilangan pekerjaan akibat salah laku, peletakan jawatan secara sukarela, penamatan kontrak atau persaraan, semua penduduk Malaysia yang menyertai PERKESO berhak memohon SIP.

Selain itu, inisiatif ini membantu perkeso caruman sip yang kehilangan pekerjaan untuk berpindah dengan menyediakan sokongan mobiliti dan program penempatan semula pekerjaan.

Sila lawati Portal Pekerjaan SIP untuk memuat naik CV anda dan mencari jawatan yang sesuai dengan anda jika anda seorang pekerja atau siswazah baru-baru ini mencari pekerjaan.

Kami juga menawarkan ujian psikometrik untuk mengetahui minat, bakat, dan keperibadian anda untuk membantu anda memilih kerjaya yang paling sesuai dengan anda.

Jika anda seorang majikan yang cuba mengisi jawatan, sila hantar pembukaan di Portal Pekerjaan SIP.

Nombor telefon dan e-mel yang disenaraikan untuk pencari kerja di portal boleh digunakan untuk berhubung dengan pemohon yang dipilih, begitu juga dengan Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan.

Jenis-Jenis SIP

SIP mempunyai pelbagai konotasi dalam sektor korporat, peribadi, dan kerajaan Malaysia. Untuk maklumat lanjut tentang setiap maklumat, lihat:

1.SIP untuk perniagaan

Kerajaan atau agensi kerajaan menawarkan inisiatif SIP for Commerce untuk membantu firma kecil dan sederhana (PKS) dalam meningkatkan operasi mereka.

Ini boleh datang dalam bentuk bantuan kewangan, bimbingan, dan latihan untuk membantu mereka mengembangkan firma mereka.

2.SIP untuk individu

Kerajaan atau institusi kewangan boleh menawarkan SIP untuk Individu sebagai program untuk membantu orang ramai dalam mengembangkan pilihan mereka melalui pendidikan atau latihan.

Ini boleh mengambil bentuk bantuan kewangan untuk memulakan program latihan atau bantuan kewangan untuk terus belajar.

3.SIP untuk sektor kerajaan

Kerajaan menyediakan SIP untuk sektor diraja sebagai program untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan kerajaan.

Ini boleh menjadi program untuk latihan dan pembangunan pegawai diraja atau projek untuk meningkatkan prosedur dan proses yang digunakan di tempat kerja di kerajaan.

Faedah SIP

Sistem Insurans Pekerjaan menyediakan dua jenis faedah yang berbeza: faedah wang dan faedah untuk membantu mencari pekerjaan.

Terdapat 5 jenis faedah sistem insurans pekerjaan, termasuk:

1. Elauan Mencari Pekerjaan (EMP)

Elaun bagi orang yang satu-satunya sumber pendapatan telah hilang. Selaras dengan kadar dalam Jadual 1 dan berdasarkan Gaji Bulanan Diandaikan dalam Jadual 2, calon yang berjaya akan diberi pampasan dengan elaun bulanan sekurang-kurangnya tiga bulan dan maksimum enam bulan.

Syarat Kelayakan Caruman pemohon akan menentukan tempoh pembayaran (CQC). Jadual 3 mengandungi jadual kelayakan CQC. Untuk layak mendapat elaun berikut, pemohon mesti menunjukkan bahawa mereka secara aktif mencari pekerjaan.

2. Elauan Pendapatan Berkurangan (EPB)

Pampasan kewangan untuk orang yang memegang beberapa pekerjaan tetapi telah kehilangan sebahagian atau kesemuanya

Harga dan terma pembayaran adalah sama dengan harga untuk EMP – Dibayar secara pukal.

3. Fi/Yuran Latihan (FL)

Bagi pemohon yang dipilih, kemudahan latihan vokasional dan kos latihan akan dibayar terus kepada penyedia perkhidmatan.

Mereka yang diterima boleh mendaftar dalam latihan sehingga enam bulan dengan kos tidak lebih daripada RM 4,000.

4. Elauan Latihan (EL)

ganjaran kewangan yang diberikan kepada peserta dalam latihan untuk menarik mereka menghadiri setiap sesi latihan

bergantung kepada gaji bulanan yang diandaikan, dibayar setiap bulan pada kadar RM10 (minimum) – RM20 (maksimum) setiap hari (maksimum 6 bulan).

Untuk layak mendapat EL, peserta mesti menunjukkan bahawa mereka menghadiri semua sesi latihan.

5. Elauan Bekerja Semula Awal (EBSA)

Benefisiari manfaat EMP yang berjaya kembali bekerja lebih awal menerima ganjaran kewangan. 25% daripada jumlah EMP, dalam satu jumlah sekaligus.

Kadar Caruman SIP

Kadar caruman Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) adalah sama dengan 0.2% daripada gaji bulanan pekerja ditambah 0.2% daripada bahagian majikan.

Akta Sistem Insurans Pekerjaan jadual caruman bagi sistem insurans pekerjaan (sip) 2017, Seksyen 18, mengawal kadar caruman.

Setiap pekerja mesti menerima sumbangan bulanan daripada semua firma sektor swasta. (Dikecualikan untuk kakitangan kerajaan, pembantu rumah, dan kontraktor bebas)

Permohonan Faedah SIP

Secara dalam talian atau di mana-mana kaunter pejabat PERKESO, permohonan faedah sistem insurans pekerjaan boleh dikemukakan.

Berikut adalah pautan ke borang permohonan dalam talian di sini. Apabila mengemukakan permohonan, borang sip berikut diperlukan:

  • Salinan KPPN
  • Bukti kehilangan pekerjaan, seperti surat penamatan
  • Maklumat mengenai akaun bank yang disalin
  • Slip gaji bagi tempoh enam bulan sebelum tarikh kehilangan pekerjaan

Pemohon untuk beberapa faedah juga mesti mengemukakan dokumentasi sokongan tambahan. Anda boleh memfailkan rayuan kepada Lembaga Rayuan Keselamatan Sosial jika permohonan anda telah DITOLAK (JRKS). Mana-mana pejabat PERKESO mempunyai kertas kerja rayuan yang disediakan.