Renew Roadtax Ehailing

imej cover Renew Roadtax Ehailing

Renew Roadtax Ehailing – Dalam era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi pemangkin utama dalam kehidupan kita sehari-hari.

Tidak terkecuali dalam sektor ehailing yang semakin popular di kalangan masyarakat. Walaupun demikian, pengguna ehailing terkadang menghadapi masalah apabila roadtax kenderaan mereka tamat tempoh.

Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, pihak kerajaan telah memperkenalkan sistem renew roadtax ehailing yang membolehkan penjagaan roadtax dilakukan secara mudah melalui aplikasi.

Tempoh Renew Roadtax E Hailing

Berhubung banyak soalan yang masuk hal Tempoh Renew Roadtax E Hailing , kami ingin menjelaskan.

Peraturan E-Hailing menyatakan bahawa masa pembaharuan cukai jalan bagi rakan pemandu E-Hailing akan bergantung pada tarikh luput terdekat dokumen, seperti yang ditunjukkan di bawah.

  • Insurans untuk E-Hailing (grab e hailing)
  • Permit Kenderaan E-hailing (EVP)
  • Puspakom berkala (Jika kenderaan berumur 3 tahun ke atas)

Cara Renew Roadtax Ehailing

Kami akan menerangkan peringkat untuk melaksanakan ehailing roadtax renewal sebagai berikut,

  • Langkah 1 Perbaharui EVP
  • Langkah 2 Perbaharui Puspakom Berkala
  • Langkah 3 Perbaharui Insurans
  • Langkah 4 Perbaharui Cukai Jalan / membaharui cukai jalan
imej cara renew roadtax ehailing
imej cara renew roadtax ehailing (pembaharuan cukai jalan online)

Cara Renew Roadtax 1 Tahun

imej Cara Renew Roadtax 1 Tahun
imej Cara Renew Roadtax 1 Tahun

Cara Renew Roadtax 6 Bulan

imej Cara Renew Roadtax 6 Bulan
imej Cara Renew Roadtax 6 Bulan (baharui cukai jalan / sambung roadtax)