Pinjaman Mikro Bank Rakyat 2023 (Syarat, Skim-Borang)

imej cover Pinjaman Mikro Bank Rakyat

Pinjaman Mikro Bank Rakyat – Bank Rakyat merupakan salah satu institusi kewangan terbesar di Malaysia yang menawarkan pelbagai jenis pinjaman bagi memenuhi keperluan pelanggan.

Salah satunya adalah pinjaman mikro yang ditujukan untuk membantu golongan usahawan kecil dan sederhana membiayai perniagaan mereka.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan tentang pinjaman mikro Bank Rakyat dan bagaimana ia boleh membantu membina perniagaan anda

Pembiyaan mikro i-MUsK

Skim Pembiayaan Mikro Musk (pinjaman perniagaan bank rakyat) diwujudkan khusus untuk menawarkan wang dan bantuan perniagaan mikro bagi membantu penjaja dan pemilik perniagaan kecil (perniagaan mikro) dalam mengembangkan dan mengembangkan pelbagai perniagaan mereka. (mikroloan bank rakyat)

Ciri-ciri pembiayaan

 • Ahli-ahli koperasi atau Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil menerima pembiayaan terus.
 • menjalankan perniagaan kecil.
 • Untuk menyertai Kumpulan Bantuan Diri (KBD)*, anda mesti.
 • Keuntungan 12.56% pada kadar rata.
 • Tawarruq berkonsepkan syariah
  (KBD ialah koleksi 5-10 orang yang bekerjasama sebagai satu pasukan)

Jenis Perniagaan

 • Industri lain termasuk pertanian utama, pembinaan, perlombongan, dan kuari. Perkhidmatan Perkilangan

Syarat Pinjaman Mikro Bank Rakyat

Cara memohon pinjaman mikro daripada Bank Rakyat, mesti memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Ahli Koperasi/Persatuan Peniaga Kecil Malaysia
 • Perkongsian, pemilikan tunggal, dan pemilikan tunggal
 • Berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi umur 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan
 • Kekal ke daerah komersial.
 • Ahli KBD mempunyai rekod pembiayaan yang kukuh (tunggakan tidak melebihi 4 minggu)

Had Pembiayaan

 • RM 1,000 – RM 50,000

Cara Bayaran

 • Lewat mesin CDM / ATM
 • Potongan dari akaun simpanan-i

Skim Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Mikro i-Musk, pinjaman pelbagai RM 1,000 – RM 50,000

Kadar Keuntungan

 • 12,56%

Fi dan Caj

Caj dan Perkhidmatan Bagi Individu
TransaksiCaj
Caj ganti rugi (Ta’widh)Ketika Tempoh Pembiayaan : 1% setahun keatas jumlah bayaran ansuran bulanan tertunggak
Selepas Tamat Tempoh Pembiayaan : Berdasarkan kadar semasa pasaran wang antara bank secara islam ke atas baki prinsipal tertunggak

Micro Enterprise Fund (MEF)

Ciri-ciri pembiayaan

 • Ahli koperasi atau persatuan penjaja & peniaga kecil menerima dana secara langsung.
 • menjalankan perniagaan kecil
 • Untuk menyertai Kumpulan Bantuan Diri, anda mesti (KBD)*
 • Kadar keuntungan kadar rata tahunan sebanyak 8.25%.
 • Bank Negara Malaysia perlu memberi kebenaran.
 • Tawarruq, konsep dalam syariah
 • Dapatkan Insurans Takaful
 • Tiada apa-apa yang dilampirkan
 • Ketiadaan penjamin
 • Tempoh pembiayaan selama 5 tahun
  (KBD ialah koleksi 5-10 orang yang bekerjasama sebagai satu pasukan)

Jenis Perniagaan

 • Industri lain termasuk pertanian utama, pembinaan, perlombongan, dan kuari. Perkhidmatan Perkilangan

Syarat Pinjaman Mikro Bank

 • Warganegara Malaysia
 • Ahli Koperasi/Persatuan Peniaga Kecil Malaysia
 • Perkongsian, pemilikan tunggal, dan pemilikan tunggal
 • Berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi umur 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan
 • Kekal ke daerah komersial.
 • Ahli KBD mempunyai rekod pembiayaan yang kukuh (tunggakan tidak melebihi 4 minggu)

Had Pembiayaan

 • RM 1,000 – RM 50,000 pada kadar lebih rendah dengan kelulusan bank Negara

Cara Bayaran

 • Lewat mesin CDM / ATM
 • Potongan dari akaun simpanan-i

Skim Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan (MEF), pinjaman pelbagai RM 1,000 – RM 50,000 pada kadar lebih rendah dengan kelulusan bank Negara

Kadar Keuntungan

 • 8.25% Kadar Rata Setahun

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
TransaksiCaj
Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh):Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.
 
Selepas tamat tempoh pembiayaan
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Fi Wakalah atau AgensiFi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30.
Duti SetemDikecualikan
Yuran Penyelesaian AwalRebat (Ibra’) akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru