Jenis Insurans

imej cover Jenis Insurans

Jenis insurans penting dipertimbagkan kerana ia memberikan perlindungan kepada mereka yang membayar premi dan mempunyai polisi insurans

Oleh itu, adalah penting untuk memahami jenis-jenis insurans yang ada untuk memastikan bahawa individu mempunyai perlindungan yang mencukupi dalam keadaan yang tidak diingini.

Insurans Kereta

jenis jenis insurans di malaysia salah satunya ialah  yang paling biasa yang majoriti daripada kita akan mempunyai adalah jenis insurans kereta, terutamanya jika kita memiliki kereta atau motosikal.

Semua pemandu di Malaysia dikehendaki mempunyai insurans kenderaan, atau “insurans kereta” kerana kami biasanya merujuk kepadanya. Jika anda didapati mengendalikan kenderaan tanpa cukai jalan dan insurans yang sah, anda akan dihukum.

Dari segi insurans auto, terdapat tiga (3) kategori yang perlu dipertimbangkan: pihak ketiga, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan komprehensif. Produk insurans ini berbeza dari segi ciri dan kelebihannya.

Insurans Motor

Sejenis insurans yang dikenali sebagai “jenis insurans motosikal” atau “insurans kenderaan bermotor” menyediakan perlindungan terhadap bahaya kewangan yang mungkin menjejaskan kenderaan bermotor anda, seperti kerugian atau kerosakan akibat kemalangan, kebakaran, atau kecurian.

Insurans ini juga melindungi bahaya yang boleh diberikan oleh kereta anda kepada orang lain, kerosakan harta benda atau kecederaan peribadi yang disebabkan olehnya.

Terdapat beberapa pilihan insurans motosikal, seperti Total Loss Only (TLO), TLO ditambah perbuatan tuhan, dan semua insurans risiko.

Insuran Perjalanan

Sekarang sempadan dibuka, kita semua boleh pergi ke negara kegemaran kita! Walau bagaimanapun, adakah anda mendapat insurans perjalanan sebelum anda pergi?

Sila dapatkan insurans perjalanan jika anda masih belum. Jenis insurans perjalanan adalah untuk melindungi anda dan orang tersayang daripada sebarang risiko dan kerugian kewangan yang mungkin timbul sebelum, semasa atau selepas perjalanan anda.

Anda dilindungi oleh insurans perjalanan untuk pelbagai hasil yang berpotensi, termasuk pembayaran balik untuk pembatalan atau gangguan perjalanan, kehilangan bagasi, kos perubatan antarabangsa, perlindungan untuk kelewatan pesawat, dan banyak lagi.

Insurans perjalanan mungkin kelihatan tidak diperlukan kepada kami, tetapi bagaimana jika kejadian yang tidak dijangka berlaku semasa kami berada di lapangan terbang atau di destinasi terakhir kami?

Insurans Hayat

Apakah jenis insurans hayat (jenis insurans nyawa), betul-betul? Adakah insurans hayat dan kesihatan bertindih? Saya sedar bahawa ini adalah kebimbangan bagi anda. Jangan risau, walaupun; Saya akan membincangkannya dengan anda sekarang.

Apabila melindungi anda daripada kejadian yang tidak dijangka, insurans hayat boleh dilihat sebagai kontrak antara anda dan penyedia insurans.

Syarikat insurans akan membayar anda dan benefisiari (benefisiari tertentu) jika apa-apa berlaku kepada anda, termasuk kematian yang tidak dijangka, ketidakupayaan kekal dan total, penyakit kritikal, atau penyakit terminal.

Di samping itu, anda akan membayar premium yang dipersetujui secara tetap (dipanggil faedah). Insurans hayat adalah penting kerana, jika sesuatu yang dahsyat berlaku kepada anda pada masa akan datang dan anda adalah pendapatan keluarga.

Sudah pasti akan membantu anda memenuhi perbelanjaan dan berfungsi sebagai jaring keselamatan kewangan anda jika anda tidak lagi dapat menyumbang.

Insurans Perubatan

Insurans Kesihatan dan Perubatan (Insurans Kesihatan dan Perubatan) Permintaan penjagaan perubatan yang berbeza yang dilindungi oleh polisi insurans perubatan anda dipenuhi oleh insurans perubatan.

Kedua-dua firma insurans am dan syarikat insurans hayat di Malaysia menyediakan insurans perubatan. Di Malaysia, terdapat tiga jenis pelan insurans perubatan yang tersedia:

  • Kad Insurans Kesihatan (juga dikenali sebagai Hospitalisasi dan Insurans Pembedahan).
  • perlindungan daripada penyakit serius (Perlindungan Penyakit Kritikal).
  • Perlindungan pendapatan hilang upaya
  • Manfaat Pendapatan Penjagaan Kesihatan (Manfaat Pendapatan Kemasukan Ke Hospital)

Insurans Rumah

Jenis insurans rumah atau bisa disebut Insurans harta benda mungkin bukan keutamaan bagi kebanyakan orang, termasuk saya, dan saya fikir kebanyakan orang tidak memilikinya.

Satu kaji selidik oleh Zurich Malaysia mendapati bahawa “33% rumah tidak dilindungi untuk kehilangan kandungan rumah, 50% rumah tidak dilindungi oleh insurans atau takaful, dan 25% pemilik rumah tidak menyedari perlindungan insurans atau takaful yang kini wujud untuk rumah mereka sekarang.”

Akibatnya, terdapat tiga bentuk insurans harta yang terdapat di Malaysia: isi rumah, pemilik rumah, dan kebakaran.

Akibatnya, sangat penting untuk membeli insurans rumah kerana anda tidak pernah tahu apa yang boleh berlaku. Sekurang-kurangnya rumah anda mempunyai perlindungan insurans harta benda ini sekiranya ia rosak atau musnah.

Insurans Am

jenis insurans am yang dikenali sebagai general insurance adalah di luar bidang insurans hayat. Terdapat bentuk insurans am lain, yang sebahagiannya bukan insurans hayat, seperti kebakaran, marin, motor, kemalangan, dan lain-lain.

Insurans am boleh membantu kami dalam mendapatkan rumah, kenderaan, dan harta benda lain dari kesan buruk kedua-dua risiko kewangan yang besar dan sedikit, termasuk kecurian, kemalangan kereta, kecelakaan perjalanan kecil.

Juga perbelanjaan tindakan undang-undang yang diambil terhadap kami. Kami mungkin memeriksa perlindungan insurans berdasarkan risiko yang kami hadapi dan memilih pelan yang sesuai untuk kami.

Insurans Pendidikan

Jenis insuran yang ada di malaysia salah satunya ialah insurans yang dipanggil insurans pendidikan menyediakan wang yang diperlukan untuk membayar pendidikan masa depan anak-anak anda.

Insurans ini diwujudkan untuk membantu ibu bapa menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak mereka supaya mereka tidak menghadapi sebarang kesulitan kewangan apabila tiba masanya untuk membayar sekolah atau kolej.

Insurans endowmen, insurans pautan unit, insurans dana pendidikan, dan lain-lain adalah beberapa contoh pelbagai bentuk insurans pendidikan yang boleh diakses.

Biasanya, insurans ini dibeli apabila anak-anak masih kecil, dan wang itu dibayar apabila anak-anak mula bersekolah atau pergi ke kolej.

Istilah “insurans pendidikan Islam” merujuk kepada beberapa bentuk insurans pendidikan yang terdapat di bawah sistem perbankan syariah atau sistem kewangan berasaskan syariah. jenis jenis insurans pendidikan islam Antaranya ialah:

1. Takaful untuk sekolah: Insurans ini menyediakan jaminan kewangan untuk membayar pendidikan anak-anak anda mengikut prinsip syariah, seperti perkongsian risiko dan keadilan.

2. Tabarru Pendidikan: Insurans ini berfungsi sebagai dana sosial yang diuruskan oleh masyarakat. Sumbangan setiap ahli digunakan untuk menyokong ahli lain yang memerlukan bantuan kewangan untuk pengajian mereka.

3. Wakalah Bi Al-Istithmar: Insurans ini beroperasi di bawah konsep wakalah, di mana pemegang polisi membayar yuran premium kepada perniagaan insurans, yang kemudian menguruskan wang dan mengedarkannya atas sebab-sebab pendidikan.

4. Murahabah Pendidikan: Firma insurans membeli produk atau perkhidmatan pendidikan dan kemudian menawarkannya kepada pemegang polisi pada harga yang lebih tinggi untuk menampung kos dan membuat keuntungan mengikut konsep murabahah.

5. Sukuk Pendidikan: Pemegang polisi membeli sukuk pendidikan daripada penyedia insurans, dan wang yang diperoleh daripada sukuk itu digunakan untuk membayar sekolah. Insurans ini mengikut konsep sukuk.

Sistem perbankan syariah yang sering dikenali sebagai sistem kewangan berasaskan syariah menawarkan insurans pendidikan seperti ini.