Insurans Kereta Third Party

imej cover insurans kereta third party

Insurans Kereta Third Party – Undang-undang mengamanatkan bahawa setiap kenderaan yang didaftarkan harus dilindungi oleh polisi insurans sekurang-kurangnya jenis pihak ketiga (third party) yang asas.

Polisi ini diperlukan agar anda atau mana-mana pihak yang terlibat dalam kemalangan dilindungi oleh insurans pada ketika kejadian berlaku.

Sebelum ini, kami telah memberikan penjelasan lanjut mengenai polisi insurans komprehensif. Kali ini, kami ingin berkongsi maklumat tentang insurans pihak ketiga agar anda memahaminya dengan lebih jelas.

Apa Itu Insurans Kereta Third Party

Di Malaysia, syarikat insurans menawarkan tiga jenis insurans kereta, iaitu Insurans Kereta Komprehensif (atau Insurans Kereta First Party), Insurans Kereta Third Party, Kebakaran dan Kecurian serta Insurans Kereta Third Party.

Untuk memahami lebih lanjut tentang perlindungan insurans komprehensif, anda boleh merujuk artikel Insurans Kereta First Party.

Secara asasnya, perlindungan Insurans Kereta Third Party memberikan perlindungan kepada pemilik kereta daripada tuntutan pihak ketiga akibat kemalangan yang disebabkan oleh pemilik kereta.

Polisi ini merangkumi ganti rugi untuk kerosakan fizikal kereta dan kecederaan diri, kos perubatan, kos pembaikan kenderaan, dan kos penggantian harta benda pihak ketiga.

Perlindungan Insurans Kereta Third Party

imej perlindungan insurans kereta third party
imej perlindungan insurans kereta third party

Dengan mempunyai polisi Insurans Kereta Third Party, anda tidak boleh membuat tuntutan bagi kerosakan kereta anda sekiranya kemalangan disebabkan oleh anda sendiri.

Ini bermakna, anda perlu menanggung semua kos kerosakan pada kereta anda sendiri dan pihak insurans hanya akan membayar pampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang dilanggar sahaja.

Untuk membantu anda memahami perlindungan Insurans Kereta Third Party dengan lebih baik, berikut adalah beberapa contoh situasi:

 1. Jika kereta anda rosak teruk kerana melanggar tiang lampu isyarat, adakah anda boleh membuat tuntutan bagi kerosakan kereta jika mempunyai polisi Insurans Kereta Third Party? – TIDAK;
 2. Jika kereta anda terlanggar haiwan semasa memandu, bolehkah anda membuat tuntutan di bawah insurans third party? – TIDAK;
 3. Bolehkah anda membuat tuntutan Insurans Kereta Third Party untuk kerosakan pada kereta disebabkan kebakaran? – TIDAK;
 4. Jika kereta anda dicuri, adakah pihak insurans akan membayar pampasan sekiranya anda mempunyai polisi Insurans Kereta Third Party? – TIDAK;
 5. Jika kereta anda merosakkan kenderaan lain dalam kemalangan dan rosak teruk, bolehkah anda membuat tuntutan insurans untuk baiki kerosakan pada kereta anda? – TIDAK;
 6. Adakah anda boleh membuat tuntutan insurans di bawah polisi Insurans Kereta Third Party jika kereta anda terlibat dalam kemalangan dan pihak yang dilanggar ingin membuat tuntutan? – YA, anda boleh membuat tuntutan.

Harga Insuran Kereta Third Party

Insurans Kereta Third Party menawarkan perlindungan asas yang paling murah berbanding ketiga jenis insurans kereta yang lain.

Biasanya, harga premium bagi Insurans Kereta Third Party adalah bergantung kepada syarikat insurans dan berbeza-beza mengikut jenis kenderaan, tahun pembuatan, tabiat pemanduan dan lain-lain.

Contohnya, harga premium insurans minimum bagi kereta Myvi keluaran tahun 2005 dengan kadar NCD kereta 55 peratus ialah sekitar RM209.

Anda boleh merujuk syarikat insurans anda atau layari laman web Qoala, platform perbandingan dan pembaharuan insurans yang terbaik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga Insurans Kereta Third Party.

Claim Insuran Kereta Third Party

Apabila berlaku kemalangan melibatkan kereta anda dan pihak ketiga, langkah pertama yang perlu diambil adalah untuk memperoleh maklumat pihak ketiga seperti nama, nombor telefon, nombor plat kereta dan maklumat insurans.

Selepas itu, tuntutan Insurans Kereta Third Party boleh dibuat dengan menghubungi syarikat insurans anda. Anda perlu memberikan maklumat berkaitan kemalangan seperti:

 • Tarikh dan masa kemalangan;
 • Lokasi kemalangan;
 • Maklumat kenderaan pihak ketiga; dan
 • Butiran-butiran lain yang berkaitan.

Setelah membuat tuntutan insurans, syarikat insurans akan menyiasat kemalangan dan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga jika diperlukan.

Proses tuntutan Insurans Kereta Third Party biasanya lebih cepat daripada Insurans Kereta Komprehensif kerana hanya melibatkan tuntutan kepada pihak ketiga sahaja.

Kelebihan Insurans Kereta Third Party

Imej kelebihan insurans kereta third party
Imej kelebihan insurans kereta third party (insuran kereta third party online)

Berikut senarai Kelebihan Insurans Kereta Third Party:

 1. Kos Premium Rendah: Insurans Kereta Third Party adalah pilihan yang paling murah untuk pemilik kenderaan yang ingin memperoleh perlindungan insurans asas untuk pihak ketiga.
 2. Memenuhi Kewajipan Undang-Undang: Menurut undang-undang jalan raya di Malaysia, setiap kenderaan harus mempunyai insurans minimum Third Party sebelum boleh didaftarkan dan digunakan di jalan raya. Oleh itu, Insurans Kereta Third Party memastikan pemilik kenderaan memenuhi keperluan undang-undang.
 3. Membantu Mengatasi Kos Tuntutan: Dalam keadaan yang tidak dijangka, Insurans Kereta Third Party dapat membantu pemilik kenderaan menangani segala kos dan kerumitan tuntutan dari pihak ketiga.

Keburukan Insurans Kereta Third Party

Berikut senarai Keburukan Insurans Kereta Third Party:

 1. Perlindungan Terhad: Insurans Kereta Third Party hanya memberikan perlindungan untuk pihak ketiga sahaja dan tidak menyediakan perlindungan untuk kenderaan anda sendiri. Sekiranya kemalangan berlaku akibat kesalahan anda, semua kos perlu ditanggung sendiri.
 2. Tidak Mencukupi untuk Kos yang Lebih Besar: Insurans Kereta Third Party hanya menawarkan jumlah pampasan yang terhad dan mungkin tidak mencukupi untuk menangani kesemua kos yang berkaitan dengan kemalangan.
 3. Tidak Menyediakan Perlindungan untuk Risiko yang Tidak Dapat Dijangka: Insurans Kereta Third Party tidak menyediakan perlindungan untuk risiko yang tidak dapat dijangka seperti kemalangan akibat cuaca buruk, ribut taufan, banjir dan sebagainya.

FAQ

Syarikat insuran yang menawarkan insuran kereta third party

Sebahagian syarikat insurans mungkin tidak menawarkan polisi Insurans Kereta Third Party kepada pelanggan mereka.

Oleh itu, sebelum membuat keputusan untuk membeli polisi insurans, pastikan untuk memeriksa dengan syarikat insurans dan memastikan bahawa polisi tersebut tersedia atau tidak.

Bila boleh renew insurans kereta third party?

Jika kenderaan anda telah mencapai usia 15 tahun ke atas, anda masih boleh memperbaharui polisi insurans anda dengan polisi pihak ketiga.

Namun, disarankan supaya anda mempertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang lebih baik seperti insurans pihak ketiga, kecurian atau kebakaran (TPFT) jika anda layak untuk mendapatkannya.

Bolehkah membeli perlindungan tambahan di bawah insurans kereta third party ?

Kebanyakan syarikat insurans tidak menawarkan opsyen perlindungan tambahan untuk polisi insurans pihak ketiga.

Sebaliknya, mereka biasanya mengesyorkan pemilik kenderaan untuk mengambil polisi insurans komprehensif bagi mendapatkan perlindungan tambahan.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa syarikat insurans yang membenarkan pemegang polisi insurans pihak ketiga untuk menambah beberapa jenis perlindungan tambahan.

Sebagai contoh, syarikat insurans Allianz menyediakan perlindungan tambahan liabiliti undang-undang untuk penumpang.