Insurans Comprehensive

imej cover Insurans Comprehensive

Insurans Comprehensive – Insurans kereta adalah sejenis perlindungan yang ditawarkan kepada pemilik kenderaan berdaftar.

Setiap tahun, pemandu mesti memperbaharui cukai jalan dan insurans auto mereka. Anda perlu mengetahui pelbagai jenis pelan di pasaran sebelum memperbaharui insurans anda.

Jenis Insurans Comprehensive

1.Insuran komprehensif / 1st party insurance

Maksud komprehensif yang kita rujuk sebagai pihak pertama, yang merupakan bentuk insurans yang paling mahal dan lengkap yang meliputi kerosakan, kebakaran, dan kemalangan.

2.Third Party Fire and Thief

Pilihan pertengahan, walaupun mahal dan tidak murah, hanya menawarkan perlindungan terhadap kerugian, kebakaran, dan tuntutan pihak ketiga. Perlindungan Kecederaan X (pembaikan sendiri)

3.Third Party

Selalunya, individu menggunakan pihak ketiga ini hanya untuk mencetuskan cukai jalan (roadtax) yang berkenaan.

Perlindungan hanya tersedia untuk tuntutan pihak ketiga; ia tidak termasuk liputan untuk mata putih, kehilangan, kebakaran, dan kecurian.

Insurans Comprehensive Coverages

Insurans komprehensif atau pihak pertama menawarkan perlindungan yang besar kepada pemegang polisi komprehensif. Ia menyediakan perlindungan untuk kerosakan auto yang disebabkan oleh perlanggaran, kebakaran, atau kecurian.

Di samping itu, perlindungan ini meliputi tanggungjawab pihak ketiga untuk kerosakan harta benda kepada kenderaan, bahaya peribadi, atau kematian.

Rujuk contoh perlindungan insurans pihak pertama berikut untuk mempunyai pemahaman yang lebih baik:

1. Kerana kereta anda melanggar pos trafik, ia mengalami kerosakan. Di bawah tuntutan Kerosakan Sendiri, anda boleh mengemukakan tuntutan insurans. Walau bagaimanapun, anda akan kehilangan Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) anda.

2. Semasa dalam perjalanan, kenderaan anda menyerang haiwan liar. Memohon tuntutan Kerosakan Sendiri adalah mungkin. Walau bagaimanapun, anda akan kehilangan NCD anda.

3. Kaca depan anda rosak. Anda boleh mengemukakan tuntutan untuk kerosakan anda sendiri (jika anda tidak mempunyai perlindungan cermin tambahan). Walau bagaimanapun, selepas tuntutan, kadar NCD anda akan kembali kepada 0%.

4. Kaca depan anda rosak. Membuat tuntutan tidak akan memberi kesan kepada NCD anda. Walau bagaimanapun, ini hanya terpakai kepada pelanggan yang insuransnya termasuk perlindungan kaca depan tambahan.

5. Secara tidak sengaja atau akibat sabotaj, kereta anda terbakar (NCD anda kekal jika kebakaran disebabkan oleh pihak lain).

6. Kenderaan anda dicuri (anda terbukti tidak bersalah).

7. Anda bertembung dengan kereta lain. Di bawah insurans anda, pihak ketiga boleh membuat tuntutan. Selaras dengan garis panduan ini, anda juga boleh membaiki kerosakan kenderaan. NCD anda, bagaimanapun, akan kembali ke 0%.

8. Kereta anda dilanggar oleh kenderaan lain.

9. Kereta anda dilanggar oleh seseorang. Anda boleh memfailkan tuntutan pihak ketiga (tidak perlu menuntut di bawah insurans anda). Tidak akan ada kesan ke atas NCD anda.

Syarat Buat Insurans Comprehensive

Anda mesti memenuhi beberapa keperluan sebagai pemilik motosikal atau kereta untuk mendapatkan insurans pihak pertama. Sebahagian daripada mereka adalah:

  • Komitmen anda untuk hanya menggunakan satu jenis penyedia insurans

Anda telah ditawarkan peluang yang dinyatakan di atas hasil daripada kejayaan penggunaan insurans takaful Etiqa.

Anda tidak akan mempunyai pilihan untuk mengaktifkan insurans pihak pertama untuk kereta lama jika anda ingin memindahkan penyedia insurans.

  • Sejarah yang kukuh dengan satu penyedia insurans tertentu

Maklumat anda sebagai pengguna insurans akan disimpan oleh setiap penyedia insurans. Jika anda telah pergi dua tahun tanpa memfailkan tuntutan kemalangan, ia adalah rekod yang sangat baik.

Anda mempunyai rekod yang sangat baik kerana tidak ada aspek licik yang digunakan untuk membuat tuntutan kemalangan. Sebagai ilustrasi, tuntutan untuk kemalangan difailkan sebaik sahaja insurans aktif kurang dari sebulan.

Malangnya, mengalami kemalangan adalah sesuatu yang tidak diingini oleh sesiapa pun. Sekiranya anda tidak mempercayainya, terdapat beberapa keadaan di mana penyedia insurans kehilangan.

Akibatnya, jika kemalangan berlaku kurang dari sebulan selepas insurans diaktifkan, syarikat insurans tidak lagi percaya helah ini.

  • Umur kenderaan

Insurans pihak pertama sentiasa disediakan untuk kenderaan atau motosikal baru. Insurans pihak pertama ini tidak lagi tersedia untuk kenderaan yang berumur 15 tahun ke atas.

Sila ambil perhatian bahawa garis panduan ini tertakluk kepada perubahan tahunan. Sebagai contoh, jika Syarikat Takaful Etiqa menolak insurans pihak pertama kereta anda yang berusia 17 tahun, ada kemungkinan mereka akan mempertimbangkan semula tahun depan.

Jenis Claim Insurans Comprehensive

1. Tuntutan syarikat insurans terhadap pemegang polisi.

Kategori ini sering terpakai apabila pemegang polisi terlibat dalam kemalangan yang tidak termasuk kereta lain, seperti apabila kereta merempuh dinding rumah.

Pemegang polisi boleh memfailkan tuntutan untuk membaiki kenderaan di kemudahan servis kereta atau kedai panel syarikat insurans berlesen (jika kereta berumur di bawah 5 tahun).

Sekiranya terdapat kemalangan yang melibatkan dua atau lebih kereta, pemegang insurans yang dianggap bertanggungjawab oleh pihak berkuasa termasuk dalam kategori selain daripada yang disebutkan di atas.

Ini menunjukkan bahawa pemegang polisi boleh memfailkan tuntutan secara eksklusif terhadap penyedia insurans. Berikutan tuntutan itu, kedua-dua kategori ini “menetapkan semula” NCD pemegang polisi kepada 0%.

2. Tuntutan yang dibuat terhadap pemegang polisi insurans kereta yang didapati melanggar undang-undang.

Ini menunjukkan bahawa pemegang polisi kereta A boleh memfailkan tuntutan insurans dengan syarikat insurans pemegang polisi kereta B sekiranya kereta A dilanggar oleh kereta B.

NCD kereta A tidak akan “ditetapkan semula” apabila tuntutan diselesaikan, tetapi NCD kereta B akan “ditetapkan semula” kepada 0%.

Jika kereta dicuri, insurans komprehensif juga boleh memfailkan tuntutan. Untuk memberikan pihak yang bertanggungjawab hak untuk menjalankan siasatan dan pemeriksaan menyeluruh, pemegang polisi mesti memfailkan aduan polis.

Sekiranya terdapat kebakaran di dalam kereta, pemegang polisi juga boleh memfailkan tuntutan menggunakan premium yang mereka bayar.

Kelebihan komprehensif ini ialah pemegang polisi boleh menambah lebih banyak liputan, contohnya, dengan membeli:

Walaupun umur maksimum kenderaan untuk defisit komprehensif ini adalah 15 tahun, bergantung kepada penyedia insurans.

Majoriti firma insurans hanya menawarkannya selama 15 tahun, namun ada yang masih memberikan perlindungan lengkap sehingga 25 tahun (maksimum).

Cara Claim Insurans Comprehensive

1. Hubungi Insurans Kereta

2. Menyediakan Dokumen yang Diperlukan (Laporan kerugian termasuk kronologi peristiwa)

3. Berjumpa dengan Juruukur dan Isi Borang Tuntutan Insurans Kereta

4. Lawati Bengkel Rakan Kongsi

5. Pihak Insurans mengeluarkan SPK (Perintah Kerja) kepada bengkel.

Originally posted 2023-02-09 18:55:03.