Cancel Insurance Policy

imej cover cancel insurance policy

Cancel Insurance Policy – Berancang untuk menukar liputan insurans anda? Baca artikel ini untuk mengetahui cara-cara membatalkan polisi insurans anda!

Semua pemilik kenderaan berdaftar mesti memperbaharui polisi insurans mereka setiap tahun. Perlindungan yang diberikan biasanya berbeza-beza antara syarikat insurans.

Memandangkan polisi insurans kereta biasa berlangsung selama 12 bulan, adakah ia boleh dibatalkan sebelum tamat tempoh?

Teruskan membaca kerana kami berkongsi maklumat berguna mengenai pembatalan polisi insurans.

Alasan Cancel Insurans

Anda boleh membatalkan polisi insurans anda pada bila-bila masa. Kebanyakan masa, anda dibenarkan untuk membatalkannya disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

  1. Merancang untuk menjual kereta
  2. Menukar ke syarikat insurans lain disebabkan oleh alasan tertentu
  3. Memilih polisi yang salah secara tidak sengaja (Contoh: Anda berniat untuk mendapatkan insurans komprehensif (1st party), tetapi anda memasukkan maklumat yang salah dan mendapat insurans pihak ketiga sebaliknya)

Cara Batalkan Insuran Kereta

Berdasarkan peraturan syarikat insurans anda, terdapat beberapa cara untuk membatalkan polisi anda.

1. Hubungi pembekal anda

Kebanyakan syarikat utama hanya meminta pemegang polisi bercakap dengan ejen insurans untuk membatalkan.

Nombor telefon mungkin terdapat pada kad insurans anda, serta pada laman web atau aplikasi syarikat.

Ini biasanya merupakan kaedah yang paling pantas, walaupun anda masih perlu menandatangani notis pembatalan atau dokumen lain untuk menjadikannya rasmi.

2. Mel atau faks pembatalan anda

Jika pembekal insurans anda lebih tradisional, anda mungkin perlu menghantar surat pembatalan sama ada ke pejabat ejen anda atau terus ke syarikat.

3. Melawat pejabat

Jika syarikat insurans mempunyai lokasi fizikal berdekatan, anda boleh datang dan menguruskan dokumen secara peribadi.

4. Biarkan pembekal baru anda menanganinya

Jika anda membatalkan polisi anda kerana menukar ke pembekal insurans baru, pembekal baru boleh memulakan proses dan membimbing anda melaluinya.

Nota: Apa yang tidak anda mahu lakukan adalah hanya membiarkan polisi anda tamat tempoh dan tidak memberitahu pembekal anda bahawa anda membatalkannya.

Dalam kes tersebut, pembekal insurans mungkin terus mengenakan caj kepada anda dan melaporkan kegagalan anda untuk membayar kepada agensi kredit, yang boleh merosakkan skor kredit anda.

Cara Batalkan Life Insurans

Membatalkan polisi insurans hayat sepenuhnya memerlukan lebih daripada hanya berhenti membuat bayaran.

Setiap polisi mempunyai peraturan yang sedikit berbeza mengenai pembatalan, jadi bermula dengan menghubungi syarikat insurans anda.

Pilihan anda akan bergantung pada berapa lama anda telah memiliki polisi dan garis panduan syarikat insurans anda, tetapi berikut adalah beberapa hasil yang biasa berlaku.

1. Tunai polisi (Cash out the policy)

Insurans hayat sepenuhnya mempunyai akaun nilai tunai, yang menghasilkan faedah dari masa ke semasa.

Setiap polisi mempunyai nilai tunai penyerahan, iaitu jumlah nilai tunai dikurangkan yuran dan penalti.

Penalti untuk tunai polisi dikenakan semasa tempoh penyerahan, yang boleh berlangsung selama sepuluh tahun atau lebih.

Pendapatan faedah juga dikenakan cukai sebagai pendapatan jika anda membuat tunai.

2. Memilih insurans berbayar kurang (Opt for reduced paid-up insurance)

Opsyen ini mempunyai yuran yang paling sedikit. Opsyen berbayar kurang membolehkan anda berhenti membuat pembayaran premium sebagai gantinya untuk manfaat kematian yang lebih rendah.

Manfaat yang dikurangkan adalah berdasarkan premium yang telah anda bayar, dan perlindungan berlangsung sepanjang hayat.

Walaupun pembayaran manfaat kematian jauh lebih kecil, opsyen berbayar kurang tidak datang dengan penalti dan memelihara beberapa jumlah perlindungan insurans.

3. Pertukaran bebas cukai (Tax-free exchange)

Anda mungkin dapat menukar polisi insurans anda dengan polisi insurans hayat lain atau anuiti, mengikut Seksyen 1035 Kod Cukai Dalam Negeri – satu proses yang dipanggil pertukaran 1035.

Pilihan ini membolehkan anda memindahkan sebarang keuntungan pelaburan ke polisi baru tanpa membayar cukai pada masa pertukaran.

Adalah lebih baik untuk mendapatkan nasihat dari seorang profesional cukai jika anda mempertimbangkan pilihan ini.

4. Menjual polisi anda (Sell your policy)

Dalam beberapa kes, anda mungkin dapat menjual polisi insurans hayat anda menggunakan syarikat penyelesaian hayat.

Anda perlu membayar komisen dan yuran untuk perkhidmatan tersebut, jadi bergantung pada nilai polisi anda, anda mungkin tidak mendapat banyak wang.

Sebaliknya, jika anda membuat keuntungan dari polisi anda, pembayaran yang anda terima tertakluk kepada cukai pendapatan.

Proses ini boleh menjadi rumit dan tidak masuk akal dari segi kewangan untuk semua orang, jadi lebih baik untuk mendapatkan nasihat dari penasihat kewangan yang dipercayai sebelum mempertimbangkan pilihan ini.

Sample Letter To Cancel Insurance Policy

Semak Imej dibawah ini untuk sample letter to cancel insurance policy,

imej sample letter to cancel insurance policy
imej sample letter to cancellation of insurance policy