Beza Takaful Dan Insurans

imej cover Beza Takaful Dan Insurans

Takaful dan insurans adalah dua jenis perlindungan kewangan yang mungkin sering didengar, tetapi apa perbezaannya?

Walaupun kedua-duanya bertujuan untuk melindungi individu atau organisasi dari risiko kewangan yang tidak diingini, tetapi terdapat perbezaan asas dalam cara mereka beroperasi dan diuruskan.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan perbezaan antara takaful dan insurans.

Ini akan membantu anda membuat keputusan yang bijak dalam memilih jenis perlindungan kewangan yang paling sesuai untuk keperluan anda.

Apa Itu Takaful

Program insurans patuh syariah yang dibina atas tanggungjawab bersama, perlindungan dan kerjasama dirujuk sebagai takaful insurans.

Dengan cara lain, produk takaful menawarkan jaminan untuk anda, aset anda, dan harta anda sekiranya berlaku bencana.

Apa yang ketara ialah dengan takaful, pemegang polisi dan firma insurans membahagikan semua risiko dan kewajipan kewangan.

Ia ditubuhkan sebagai pilihan bagi pengguna, terutamanya pengguna Islam, untuk memilih insurans yang betul dan menjauhi mana-mana komponen riba’ (faedah), al-maisir (perjudian), dan prinsip al-gharar (ketidakpastian).

Apakah itu Insurans

Perjanjian rasmi antara dua pihak bahawa satu akan melindungi yang lain daripada bahaya kewangan dikenali sebagai insurans.

Sebagai balasan untuk perlindungan ini, pihak yang diinsuranskan dikehendaki membuat pembayaran premium tepat pada masanya dan memfailkan tuntutan dalam jangka masa yang telah ditetapkan.

Bergantung kepada jenis insurans, butiran kontrak berubah, tetapi komponen asas tertentu terdapat dalam setiap polisi. Sebagai contoh, terma dalam majoriti pelan akan menentukan kerugian mana yang dilindungi dan yang tidak.

Tabel Perbezaan Takaful Dan Insurans

Perbezaan takaful dan insurans konvensional kami akan senaraikan menjadi tabel seperti terlihat takaful vs insurans sebagai berikut,

Takaful InsuransInsurans Konvensional
Tertakluk pada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (IFDA) 2013Tertakluk pada Akta Perkhidmatan Kewangan (FSA) 2013
Peserta memberikan sumbangan berasaskan konsep Tabarru’ (derma dan sumbangan)Pemegang Polisi membayar premium untuk nilai perlindungan berlandaskan konsep jual beli
Pengendali Takaful ialah Pengurus DanaSyarikat Insurans ialah Pemilik Risiko
Penyertaan dalam pelan Takaful berasaskan kontrak jaminan bersama antara pesertaInsurans ialah kontrak jual beli antara Syarikat Insurans dan Pemegang Polisi
Jawatan Kuasa Syariah ditubuhkan untuk memastikan transaksi Pengendali Takaful dilaksanakan mengikut Prinsip SyariahTidak perlu membentuk Jawatan Kuasa Syariah
Tiada unsur maisir (perjudian) dan riba’ (faedah). Namun begitu, unsur gharar (ketidaktentuan) wujud dalam takaful tetapi pada tahap yang boleh diterima di bawah kontrak Tabarru’ (derma)Kewujudan gharar (ketidaktentuan), Maisir (perjudian) dan riba’ (faedah)
Wang sumbangan dilaburkan di platform patuh SyariahWang premium tidak wajib dilaburkan di platform patuh Syariah
Manfaat takaful boleh dihibahkan atau diagihkan secara faraid kepada warisHanya jumlah yang pernah dibayar boleh diwarisi, selebihnya menjadi milik baitulmal