Bantuan Perniagaan Baitulmal 2023 (Syarat-Borang)

imej cover Bantuan Perniagaan Baitulmal

Bantuan Perniagaan Baitulmal – Ekonomi negara sedang melalui cabaran dan banyak perniaga kecil yang terkesan. Baitulmal, sebuah organisasi kebajikan yang bertanggungjawab untuk membantu masyarakat yang memerlukan, turut serta membantu golongan ini dengan menyediakan bantuan perniagaan.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka lebih lanjut tentang bantuan perniagaan Baitulmal dan bagaimana ia boleh membantu perniaga kecil mengatasi cabaran yang dihadapi.

Syarat Pemohon Bantuan Perniagaan Baitulmal

  • Warganegara Malaysia
  • Orang Islam/Islam
  • Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah (Mengira kebolehlaksanaan Had al-Kifayah)
  • Telah bermastautin di Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya (1) satu tahun dan terus berbuat demikian

Dokumen Yang Diperlukan

Cara memohon bantuan baitulmal pastikan anda memenuhi dokumen berikut,

1. Salinan kad pengenalan:

  • Pemohon
  • Suami
  • Isteri
  • Kanak-kanak (tidak termasuk berkahwin/bekerja). Bagi anak angkat, ia mesti disertakan dengan surat angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara atau disertakan dengan sumpah amanah. [ Contoh Afidavit Sumpah Penjagaan ]

2. Borang permohonan / pendaftaran
3. Satu gambar warna pemohon saiz pasport (meliputi aurat untuk wanita)
4. Salinan PERKESO, pencen, atau penyata gaji. Sekiranya anda tidak mempunyai slip gaji, anda mesti memberikan pernyataan bersumpah pendapatan semasa anda dari suami dan isteri anda yang diberikan oleh Pesuruhjaya Sumpah. [Contoh Penyata Pendapatan]

  • Pemohon di Labuan yang tidak mempunyai slip gaji hendaklah menerima surat daripada ketua kampung yang menyatakan pendapatan suami dan isteri.

5. Salinan surat pengesahan untuk akaun bank pemohon, yang termasuk butiran pemohon dan tarikh transaksi terakhir.
6. pendua sijil pendaftaran perniagaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Korporat Malaysia (SSM), yang merangkumi maklumat pemilik dan perniagaan terkini serta perlindungan lesen.
7. Salinan Lesen Perniagaan Kerajaan Tempatan
8. Salinan utiliti bil cukai rumah dan pintu anda
9. Dua gambar warna dalam saiz 3R pemohon yang menjalankan perniagaan diperlukan.

Lain-Lain Dokumen Sekiranya Berkaitan Dengan Permohonan

NoMasalahDokumen yang perlu dihantarkan
1Pengidap sakit kronikSurat pengesahan daripada hospital kerajaan semata-mata mengesahkan keadaan kronik.
2Sedang mengikuti pengajian di IPTsalinan surat tawaran pengajian, ID pelajar, atau pengesahan pengajian.
3Keluarga bermasalahpendua rekod tangkapan atau kertas penjara.
4Muflisafidavit pendua kebankrapan Syarikat Insolvensi.
5Keluarga berceraiSalinan kertas perceraian, rekod mahkamah, atau dokumentasi hal ehwal keluarga yang diperolehi daripada Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK).
6Ahli keluarga telah meninggal duniasalinan sijil kematian ibu, bapa, suami, atau isteri.
7Saudara barupendua kad masuk Islam.
8Orang Kelainan Upayasalinan kad OKU untuk orang kurang upaya.

Ke Mana Perlu Dihantar Permohonan Bantuan Perniagaan Baitulmal?

Anda boleh membuat permohonan yang lengkap terus ke kaunter Baitulmal MAIWP berserta dokumen yang diperlukan pada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Aras G,1,20,22,
Bangunan PERKIM No. 150, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 51200, Malaysia. (no telp 03- 4047 9444).